Ustanovljen Svet Vlade RS za razvoj NVO in prostovoljskih organizacij

S tem je uresničeno eno od dolgoletnih prizadevanj nevladnih organizacij po medsektorskem telesu, ki bi predstavljalo trajno platformo za dialog med NVO in vlado ter načrtovalo državne politike na področju razvoja nevladnega sektorja.

Svet sestavlja 19 članov, od tega 9 članov imenujejo resorna ministrstva, 9 članov nevladne organizacije in enega predstavnika, strokovnjaka s področja civilne družbe, univerze v Sloveniji. S tem je bil realiziran predlog NVO po uravnoteženi sestavi sveta, vlada pa je upoštevala tudi pobudo, da naj svetu predseduje predstavnik nevladnih organizacij.

Več informacij o članicah in članih sveta ter sklep najdete na povezavi.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.