Izbor predstavnikov NVO in strokovnih institucij v Svet za socialno podjetništvo

Pričel se je postopek izbora dveh predstavnikov nevladnih organizacij in enega predstavnika strokovnih institucij v Svetu za socialno podjetništvo. Rok za prijavo upravičencev za glasovanje in za prijavo kandidatov je 20. januar 2012. 

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejel poziv za izbor:

  • dveh (2) predstavnikov in dveh (2) nadomestnih predstavnikov nevladnih organizacij in
  • enega (1) predstavnika in enega (1) nadomestnega predstavnika strokovnih instiucij,
ki jih bo Vlada imenovala za člane Sveta za socialno podjetništvo za obdobje do 01. 01. 2013.

Kot upravičenci za glasovanje (volilni upravičenci) in upravičenci za predlaganje kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij lahko sodelujejo vse nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji.

Kot upravičenci za glasovanje (volilni upravičenci) in upravičenci za predlaganje kandidatov za predstavnike strokovnih institucij lahko sodelujejo vse organizacije civilne družbe s sedežem v Sloveniji.

Vse zainteresirane nevladne organizacije in organizacije civilne družbe, vabijo da sodelujejo v postopku izbora. Rok za oddajo prijavnic za upravičence in za kandidate je 20. januar 2012.

Izbrani predstavniki bodo nadomestili trenutno začasno imenovana predstavnika nevladnih organizacij (Dolores Kores in Primož Šporar) ter njuna namestnika (Tomaž Stritar in Goran Forbici) ter začasno imenovano predstavnico strokovnih institucij (mag. Zdenka Kovač) in njeno namestnico (mag. Romana Zidar). Vsi začasni namestniki so bili namreč imenovani do izvolitve rednih predstavnikov z namenom nemotenega delovanja Sveta za socialno podjetništvo.

Več o postopku in obrazce najdete na strani CNVOSa na tej povezavi.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.