Evropska komisija predlagala uredbo, ki vsebuje nove ukrepe za spodbujanje financiranja socialnih podjetij

Evropska komisija je 7. 12. 2011 predlagala uredbo, ki vsebuje nove ukrepe za spodbujanje financiranja socialnih podjetij – podjetij, ki imajo pozitiven družbeni vpliv in skušajo v okviru svojih podjetniških ciljev prispevati tudi k družbenim ciljem.  

Uredba polaga temelje za močan evropski trg skladov za solidarnostne naložbe, saj uvaja novo oznako „evropskih skladov za socialno podjetništvo“. Za pridobitev oznake bo moral sklad dokazati, da je velik odstotek naložb (70 % vplačanega kapitala vlagateljev) namenjenih podpori socialnih podjetij. Skupna evropska oznaka bo vlagateljem omogočila boljše prepoznavanje skladov, ki vlagajo v socialno podjetništvo, in lažji dostop do teh skladov v EU.

Kot še poudarjajo v sporočilu Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, bodo enotna pravila o razkritju zagotavljala jasne in učinkovite informacije o teh naložbah, vključujejo pa tudi zahteve o obveščanju vlagateljev glede spremljanja učinkov in poročanja o njih.

Predloga uredbe o trženju skladov tveganega kapitala in uredbe o financiranju socialnih podjetij se bosta predložila Evropskemu parlamentu in Svetu v pogajanja in sprejetje v postopku soodločanja.

VIR: CNVOS
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.