Na posvetu o prostovoljstvu pri Slovenski mreži prostovoljskih organizacij

Slovenska filantropija kot nosilka Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, ki je aktivno sodelovala pri pripravi Zakona o prostovoljstvu, ta je stopil v veljavo marca letos, nameni veliko svojega času svetovanju NVO o tej temi. Te se najpogosteje sprašujejo ali se morajo vpisati v vpisnik kot prostovoljske organizacije ter kaj jim poleg dodatne administracije to sploh prinaša?

Seveda organizacijam, ki z vpisom na seznam prostovoljskih organizacij ne vidijo nobene koristi, ampak le dodatno delo, jim tega ni potrebno storiti. Pravzaprav društva, ki delujejo le za svoje člane, ne spadajo v to skupino. Prav tako se za prostovoljce ne šteje tiste, ki v organizaciji prostovoljno opravijo manj kot 24ur na leto.

Organizacije, ki se vpišejo, morajo v času oddajanja letnih poročil na Ajpes enkrat letno oddati še poročilo o prostovoljstvu na predpisanem obrazcu. Obrazec vsebuje podatke o številu prostovoljcev glede na spol in starost in opravljenih urah glede na kraj izvajanja, področje in vrsto dela. V ta namen so v okviru Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razvili brezplačen program za evidentiranje prostovoljskih ur. Prav tako so pripravili vzorec dogovora o prostovoljskem delu in druge obrazce, ki jih organizacije lahko uporabijo.

In še vedno ostaja vprašanje ali se splača vpisati med prostovoljske organizacije in sprejeti dodatno delo z vodenjem evidenc? Za spodbujanje prostovoljstva zakon predvideva, da bodo ministrstva najmanj 10% razpisnih sredstev javnih razpisov, kjer delujejo tudi prostovoljske organizacije, namenila za programe in projekte, ki vključujejo prostovoljsko delo ali pa so namenjeni razvoju prostovoljstva. Pri zagotavljanju lastnega deleža financiranja na razpisih ministrstev in lokalnih skupnosti se lahko prostovoljsko delo upošteva kot lastni materialni vložek prostovoljskih organizacij. Prav tako se na razpisih ministrstev med upravičene stroške sofinanciranja projektov in programov štejejo stroški vodenja, usklajevanja in mentorstva prostovoljcev. 

Z Zakonom o prostovoljstvu je področje prostovoljstva tudi bolj urejeno, določa pravice in obveznosti prostovoljcev in organizacij, skrbi za preglednost delovanja in predvideva ukrepe za spodbujanje in razvoj organiziranega prostovoljstva kot pomembne družbene vrednote.

Več o zakonu, vpisu in vodenju evidenc najdete na spodnjih povezavah:


POVEZAVE DO SORODNIH VSEBIN:

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.