Učinki družbeno odgovornih aktivnosti gospodarstva na nevladni sektor

Medtem ko donatorstvo za podjetje pomeni način poslovanja ter njegovo vpetost in povezavo z družbo, pomeni za nevladno organizacijo predvsem prejemanje pomoči za uresničevanje njenega poslanstva.

V Sloveniji se v poslovnem okolju vse bolj uveljavlja koncept družbene odgovornosti, način poslovanja, pri katerem podjetja skupaj z ostalimi deležniki vključujejo družbene, okoljske in trajnostne vidike razvoja (angažiranje podjetja na lokalni ravni, zagotavljanje delovnih mest, zdravja in varnosti na delovnem mestu, spoštovanje človekovih pravic in nediskriminacija, sodelovanje z nevladnim sektorjem, pri kulturnem razvoju idr.). Družbena odgovornost postaja vse bolj uveljavljen del poslovne strategije, znotraj katere igra pomembno vlogo tudi donatorstvo.

Četudi lahko podjetja v obliki donacij neomejeno podpirajo dejavnosti nevladnih organizacij, pa je v Sloveniji področje donatorstva še precej neurejeno in nesistematično. Obdajajo ga mnoge zakonske in terminološke pomanjkljivosti: davčna zakonodaja ni dovolj stimulativna, ne obstaja kompaktna kultura donatorstva oziroma čvrsta strategija na področju financiranja nevladnih organizacij iz gospodarskih virov. Celoten nevladni sektor v Sloveniji je med najmanj razvitimi v Evropi, največja ovira za nemoteno delovanje pa je prav njegova finančna nestabilnost, ki vpliva na vsa druga področja, od kadrovske zmogljivosti in tehnološke opremljenosti do organizacijske usposobljenosti in zmožnosti za opravljanje poslanstva.

V Sloveniji se kot akutne kažejo potrebe po spremembah normativne ureditve delovanja nevladnega sektorja, po posodobitvi zakonodaje, zmanjševanju administrativnih ovir in podobno, kar bi pripomoglo k bolj pospešenemu razvoju celotnega nevladnega sektorja ter s tem tudi vzpostavitvi takšnega sistemskega okolja, kjer bodo zagotovljeni pogoji tudi za razvoj ustanov.

Tudi zato je Združenje slovenskih ustanov v jeseni 2010 oblikovalo pobudo za ustanovitev Slovenskega foruma donatorjev kot neodvisne mreže delodajalskih in drugih mrež, ki bodo povezovale gospodarske subjekte, donatorje, strokovne institucije in horizontalne mreže nevladnih organizacij.

27. oktober 2011 z začetkom ob 9.00 bo tako potekal 1. slovenski forum donatorjev. Več o dogodku in programu najdete na povezavi: www.zsu.si/konferenca2/program/ 

VIR: Združenje slovenskih ustanov - ZSU
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.