Danes temelj jutri steber

ZSU - Združenje slovenskih ustanov predstavlja spletno revijo Danes temelj – jutri steber. V reviji bodo vsak mesec predstavili vsebine, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Prostor pa bodo namenili tudi razmerju med fundacijami in nevladnimi organizacijami ter fundacijami in gospodarstvom ter javno upravo.

Iz prve številke:
  • UVODNIK - Zaupanje in poštenost: temeljni vrednoti družbe prihodnosti Tomaž Bole
  • KOMENTAR MESECA - Medijske afere nevladnih organizacij: nekritičnost novinarjev ali kaj drugega? Nataša Sukič
  • OSREDNJI INTERVJU - »V tujini je vloga ustanov izjemnega pomena za razvoj in delovanje NVO«, intervju s Tino Divjak, višjo pravno svetovalko CNVOS; Tatjana Greif
  • KOLUMNA - Finančni mehanizmi nevladnega sektorja: Lokalne razvojne fundacije – fikcija ali realnost? Nataša Sukič
  • FOKUS - Dobre prakse fundacij: Slovenska znanstvena fundacija
Do spletne revije lahko dostopate na tej povezavi.

Ob tej priložnosti vabijo vse zainteresirane k sooblikovanju revije. Še posebej pa vabijo fundacije, da predstavijo v reviji dobre prakse njihovega delovanja in tako pripomorejo h kvaliteti revije. 

Za vsa vprašanja, komentarje pobude in prispevke so na volj na urednistvo@revija.zsu.si.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.