Svet Vlade RS za razvoj nevladnih organizacij mora postati forum za političen dialog med vlado in NVO, zato morajo v njem sodelovati vsa ključna ministrstva

 

Predstavniki NVO v Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja nevladnih in prostovoljskih organizacij so 24. avgusta vlado pozvali, da naj jo v Svetu zastopajo tista ministrstva in službe, ki so pristojna za ključno zakonodajo glede NVO in temeljne razvojne politike, ter tista, ki najbolj aktivno sodelujejo z nevladnimi organizacijami in hkrati prednjačijo pri njihovem vključevanju v mrežo izvajalcev javnih storitev. Zato pričakujejo, da bodo v Svetu sodelovali predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za finance, Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kabineta predsednika vlade, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za zunanje zadeve.

Hkrati so predstavniki NVO vlado pozvali tudi, da naj za svoje predstavnike v Svetu imenuje državne sekretarje in predstojnike vladnih služb oziroma vsaj generalne direktorje direktoratov. »Šele v tem primeru bo namreč Svet resnično lahko predstavljal ustrezno mesto za političen dialog med vlado in nevladnimi organizacijami oziroma forum, primeren za razpravo o državnih razvojnih prioritetah in strateških usmeritvah.«

Dopis predstavnikov NVO glede sestave Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja nevladnih in prostovoljskih organizacij - 24. 8. 2011 

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.