Evropska komisija predlaga, da bi bilo leto 2013 Evropsko leto državljanov

 

Evropsko državljanstvo je bilo prvič omenjeno 1. novembra 1993 v Maastrichtskem sporazumu. Evropska komisija predlaga, da bi 20 let zatem namenili Evropsko leto prav evropskim državljanom.

»Če Evropejci ne poznajo svojih pravic, jih tudi ne morejo učinkovito uveljavljati. Danes 48 % Evropejcev meni, da niso dovolj informirani o svojih pravicah. Evropsko leto državljanstva nam bo to pomagalo spremeniti.«, je povedala Viviane Reding, Evropska komisarka za pravosodje.

V dvajsetih letih od uvedbe državljanstva Evropske unije, ki dopolnjuje nacionalna državljanstva, je bil dosežen velik napredek, ki vpliva na življenja milijonov. Nekatere od koristi so povezane s potovanji v tujino in cenejšimi stroški potovanj - enostavnejše prečkanje meja, dostop do zdravstvenih sistemov in cenejše tarife uporabe mobitelov v tujini.

Namen Evropskega leta državljanstva je omogočiti državljanom uporabiti njihovo pravico do življenja v drugi državi članici EU in jim zagotoviti lahko dostopne informacije o njihovih pravicah.

Natančneje so nameni leta:
- Ozavestiti državljane o njihovi pravici prebivati v katerikoli državi članici EU,
- ozavestiti državljane o njihovih evropskih pravicah in spodbujati njihovo aktivno participacijo pri oblikovanju politik Evropske unije,
- spodbujati razpravo o vplivu in potencialu pravice do prostega gibanja, predvsem v smislu povezovanja in medsebojnega razumevanja.

VIR: EURODESK

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.