Postopek izbora predstavnika/ce NVO v delovni skupini za pripravo sprememb ZUNEO

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS je s strani Urada za enake možnosti prejel poziv za izbor predstavnika/ce nevladnih organizacij, ki delujejo na področju spodbujanja enakosti in varstva pred diskriminacijo (v nadaljevanju NVO), in njegovega namestnika/ce v Medresorsko delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja.

Kandidate za predstavnike lahko predlagajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja enakosti in varstva pred diskriminacijo

Prijava kandidatov poteka preko priložene prijavnice. Nevladna organizacija se lahko prijavi tudi samo kot upravičenec za glasovanje. Če se prijavlja kandidata, je potrebno izpolniti tudi podatke o upravičencu, ki ga predlaga.

Glede na nujnost čimprejšnjega pričetka delovanja delovne skupine so roki za imenovanje predstavnikov NVO nekoliko skrajšani in sicer velja sledeči rokovnik:

22. 7. 2011 - objava poziva za prijavo kandidatov in upravičencev
3. 8. 2011 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
9. 8. 2011 - rok za dopolnitev prijav
10. 8. 2011 (12:00 na CNVOS) - predstavitev kandidatov in imenovanje; začetek volitev (pogojno, če ni doseženo soglasje med kandidati)
14. 08. 2011 - sklep o izboru kandidata

Vabimo vse zainteresirane, ki izpolnjujete pogoje, da sodelujete v postopku izbora. Kandidat/ka mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev. Prijave pošljite na CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana, po faxu na 01/524 14 24 ali elektronsko na tina.divjak@cnvos.si.

Prijavnico za upravičence in kandidate najdete tukaj.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na 01 542 14 22 ali tina.divjak@cnvos.si

Sklep o pričetku postopka
Dopis UEM s pojasnili o razlogih za spremembo ZUNEO
Analiza institucionalne ureditve spodbujanja enakosti in varstva pred diskriminacijo v Republiki Sloveniji
Neodvisni prispevek zagovornika načela enakosti glede učinkovitosti varstva pred diskriminacijo

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.