1. vabilo za pilotno financiranje programov socialne ekonomije na Dobri borzi je odprto

Dobra borza na podlagi dogovorov z zainteresiranimi vlagatelji objavlja 1. vabilo za pilotno financiranje programov socialne ekonomije.

Dobra borza bo z vlagatelji predvidoma zagotovila financiranje oz. so-financiranje za dva (2) izbrana predloga (podjetniški ideji) in sicer:

1. Enega predloga programa oz. dejavnosti, ki ponuja inovativno rešitev za izbrani družbeni problem in ga je mogoče izvajati v obliki učinkovitega programa – UP (več o UP najdete tu).

2. Enega predloga programa oz. dejavnosti socialnega podjetništva

Vaš predlog v elektronski obliki naj vsebuje naslednje informacije (dolžina max 3 strani)
  • podatki o izvajalcu (naziv, kontaktni podatki)
  • naziv predlaganega programa oz. dejavnosti
  • če gre za učinkoviti program - UP opišite družbeni problem ter opis inovativne rešitve ter naziv institucije, kateri bodo s programom ustvarjeni prihranki
  • če gre za socialno podjetniško dejavnost opišite predlagano dejavnost
  • informativna ocena stroškov izvedbe, višina zaprošenih sredstev (za pilotno vabilo je priporočena višina zaprošenih sredstev nižja od 25.000 EUR).
  • čas potreben za izvedbo
  • zaželjene kratke reference ponudnika o sorodnih dejavnostih ter informacija o poslovanju (statusnopravna oblika, leto ustanovitve, število zaposlenih in sodelavcev, letni prihodek)

Po pregledu predlogov bomo opravil informativne pogovore s prijavitelji, katerih predloge bomo ocenili na podlagi interesa vlagateljev kot primerne. Merilo za izbiro bo interes in pripravljenost vlagateljev. Prednost pri izbiri bodo imele organizacije socialne ekonomije, med njimi so primarna ciljna skupina nevladne organizacije (privatni zavodi, društva, ustanove).

Za izbrana programa bomo pomagali pri pripravi ustrezne dokumentacije (poslovni načrt itd.). Predvideni način financiranja oz. so-financiranja je v obliki povratnih sredstev (natančen način in višina bo dogovorjena na podlagi dogovora z vlagatelji, npr. posojilo brez zavarovanja, z zavarovanjem itd.). Neizbrani prijavitelji bodo obveščeni.

Prijavo lahko oddate:
1. če ste član Dobre borze z objavo programa na Dobri borzi
2. pošljete predlog (za pripravo prijave ni posebnega obrazca) v elektronski obliki na info@dobraborza.si. Predlog naj ne bo daljši od treh strani.

Informativni rok za oddajo predlogov je bil (na prošnjo potencialnih prijaviteljev) podaljšan na 30. september 2011, pri čemer bo presoja prispelih predlogov potekala tudi v vmesnem času. Postopek je neformalen ter ga bomo usklajevali z zainteresiranimi prijavitelji.

Za informacije pišite na info@dobraborza.si (Primož Šporar, GSM 041 684 182), informacije so na voljo tudi na spletni strani www.dobraborza.si. Na dobri borzi sicer najdete tudi objave naročnikov in vlagateljev, ki iščejo izvajalce za objavljena naročila.

VIR: Dobra borza

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.