Dolgo pričakovani razpis za zaposlovanje v NVO

Po občutnem zmanjšanju sredstev za zaposlovanje preko javnih del je zunaj dolgo pričakovani razpis za zaposlovanje v nevladnih organizacijah »Priložnost zame«. Na žalost pa je ta zopet prinesel kar nekaj razočaranja med NVO. 

Razpis namreč predvideva precej stroge razpisne pogoje, saj je eden od pogojev za prijavo na razpis, vsaj ena zaposlena oseba v organizaciji, ki želi kandidirati. Teh pa je med NVO majhen delež. Prav tako je subvencija za zaposlitev predvidena v višini 7.500€ na osebo za obdobje 12 mesecev, pod pogojem zaposlitve za določen čas vsaj 18 mesecev oz. sorazmerno manj v primeru zaposlovanja invalidov. Kar že samo po sebi predstavlja za večino NVO velik zalogaj, kako namreč zagotoviti preostala sredstva.

V okviru razpisa, ki je odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2011, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb, se predvideva 1.000 zaposlitev, namenjenih pa je 8,240 mio €. Nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, lahko vključijo brezposelne osebe, ki so bile na dan 31.12. 2010 vključene v programe javnih del in dolgotrajno brezposelne osebe prijavljene na Zavodu za zaposlovanje vsaj 24 mesecev ter invalide prijavljene vsaj 12 mesecev.

Več o razpisu ZRSZZ »Priložnost zame« in prijavne obrazce nadete na tej povezavi.
 
POVEZAVE DO SORODNIH VSEBIN:

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.