Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B), ki je bil objavljen v Ur. l. RS št. 39 z dne 25. 5. 2011, opredeljuje možnost uporabe skrajšanega imena društva, možnost podružnic, določa opredelitev pridobitnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti in drugo.

Celotno besedilo zakona najdete na povezavi:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B), Stran 5255.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.