Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-E)

V Ur. l. RS št. 39 z dne 25. 5. 2011 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-E). Spremembe dodatno opredeljujejo obveznosti in pristojnosti glede prireditev, ki se odvijajo na cesti, kaj se šteje kot uporaba odprtega ognja, v katerih primerih je potrebno dovoljenje za shode in prireditve in opredeljuje prireditve, na katerih je obvezno vzdrževanje reda z varnostniki.

Celotno besedilo zakona najdete na povezavi:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-E), Stran 5253.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.