Vsebinska mreža NVO za zdravje poziva k podpori Evropske listine za enakost v zdravju

Pridružite se že več kot 100 podpisnikom (posamezni evropski poslanci ter nevladne organizacije in državne ustanove iz različnih evropskih držav), ki so namenili svoj glas za večjo socialno vključenost in boljše zdravje najšibkejših. 

Medtem ko se je v zadnjih desetletjih v EU povprečna pričakovana življenjska doba sicer podaljšala, pa se razlike v pričakovani življenjski dobi med pripadniki najnižjih in najvišjih socialno-ekonomskih skupin nenehno povečujejo. Pričakovana življenjska doba tistih z najnižjim socialno-ekonomskim standardom je tako že kar 8 let krajša od pričakovane življenjske dobe tistih z najvišjim.

Evropska zveza za javno zdravje (EPHA) je aprila na konferenci v Bruslju predstavila Evropsko listino za enakost v zdravju, s katero poziva EU k takojšnjemu in učinkovitemu ukrepanja na področju zdravstvenih neenakosti.
 
Svoj glas lahko oddate na tej povezavi, kjer zgolj vnesete elektronski naslov, ime organizacije in vaše ime, spletno stran organizacije in državo.

Podpisniki listine do 28. aprila 2011

Evropsko listino za enakost v zdravju original
Evropsko listino za enakost v zdravju neuradni prevod

Najlepše se zahvaljujemo za izkazano podporo. 
Vsebinska mreža NVO za zdravje

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.