Glasovanje za najprimernejši postopek imenovanja NVO predstavnikov v svet vlade RS za razvoj nevladnih in prostovoljskih organizacij

V kratkem bo vlada ustanovila Svet Vlade RS za razvoj nevladnih in prostovoljskih organizacij kot stalno posvetovalno telo vlade, ki bo obravnavalo strateška vprašanja razvoja nevladnega sektorja (predvidene naloge Sveta: spremljanje položaja NVO, predlaganje ukrepov in spremljanje politik, dajanje pobud za sprejetje predpisov itd.).  

Zato je 21. aprila 2011 potekal nevladniški posvet na temo postopka izbora predstavnikov NVO v Svet, kjer so se zbrani predstavniki NVO soglasno strinjali, da mora biti postopek za imenovanjem NVO predstavnikov takšen, da bo sektorju zagotovil:
1.) kakovostne predstavnike in
2.) celostno zastopanost različnih nivojev nevladniške organiziranosti ter čim večjo pestrost stališč in pozicij.

Kot ustrezni so bili izluščeni trije alternativni postopki. Udeleženci so se strinjali, da je glede vrste postopka potrebno doseči čim večji konsenz znotraj sektorja. Zato bo do 23. 5. 2011 potekalo glasovanje o najprimernejšem postopku.

Več o svetu, opis alternativ in glasovnico najdete na tej povezavi

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.