Prispevek za posvet "Prepovedane droge v Sloveniji"

Vsebinska mreža s področja sociale, katere nosilec je Združenje DrogArt, vabi k sodelovanju nevladne organizacije, ki delujejo na področju prepovedanih drog, k pripravi prispevka nevladnih organizacij za posvet “Prepovedane droge v Sloveniji: kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki vidiki”. Posvet organizirata Fakulteta za varnostne vede in Pravna fakulteta, obe članici Univerze v Mariboru in bo potekal 20. 4. 2011.

Prispevke, ki jih boste posredovali, bodo v imenu NVO, ki delujejo na področju prepovedanih drog, predstavili na posvetu ter jih izpostavili v razpravi s sodniki, državnimi tožilci, policisti, delavci na CSD-jih, šolniki in priznanimi teoretiki (kazenskega) prava in kriminologije. Namen razprave je izkristalizirati predloge, kako probleme zmanjšati ali odpraviti ter prepoznati dobre prakse.

Pri pripravi prispevka prosijo, da izhajate iz spodnjih opornih točk.

1. S kakšnimi problemi se srečuje vaša nevladna organizacija, ki deluje na področju prepovedanih drog, v praksi:
  • neustrezne zakonske podlage,
  • opredelitev vloge NVO v strateških dokumentih,
  • financiranje,
  • morebitni problemi glede sodelovanja z drugimi institucijami?
2. Prosimo predstavite tudi vaše dosežke.

Prispevke lahko posredujete do petka, 15. 4. 2011 na info@zmanjsevanje-skode.si.

Več informacij o vsebinski mreži in projektu ‘Opolnomočenje NVO’ si lahko preberete na www.zmanjsevanje-skode.si. Vsebinska mreža je odprta za vse NVO, ki delujejo na področju sociale. Nove organizacije se lahko v mrežo vključijo kadarkoli. Vašo željo po sodelovanju nam lahko sporočite po elektronski pošti ali preko spletnega obrazca na http://www.zmanjsevanje-skode.si/sodelovanje/zelim_postati_clan/?no_cache=1.

POVEZAVE DO SORODNIH VSEBIN:

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.