Vlada sprejela predlog Zakona o prostovoljstvu

Vlada RS je sprejela besedilo predloga Zakona o prostovoljstvu. S predlogom Zakona o prostovoljstvu se področje prostovoljstva v Republiki Sloveniji prvič normativno ureja. Predlog zakona določa minimalne pogoje za prostovoljce in prostovoljske organizacije ter za organiziranje in opravljanje prostovoljskega dela, določa pomen prostovoljstva, opredeljuje pojme, temeljna načela in pogoje za opravljanje organiziranega prostovoljskega dela, pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ter vlogo države, lokalnih skupnosti, prostovoljskih in nepridobitnih organizacij pri spodbujanju in razvoju organiziranega prostovoljstva.

S predlogom Zakona o prostovoljstvu se prav tako ureja širše področje družbeno koristnega dela posameznika in prostovoljskih organizacij, ki s svojimi aktivnostmi, znanjem in izkušnjami pomembno prispevajo k dvigu življenjskega standarda posameznikov in celotne družbe. Zakon sledi ustavnim in obče človeškim vrednotam in načelom o razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Za namen spodbujanja prostovoljstva je predvidena priprava strategije razvoja prostovoljstva, ki jo bo Vlada RS sprejemala za obdobje petih let.

Sistemska ureditev prostovoljstva med drugim odpira tudi možnosti za vključevanje brezposelnih v prostovoljsko delo in s tem v aktivni del prebivalstva, kar pozitivno učinkuje tako na raven samopodobe brezposelne osebe kot na dvig možnosti za ponovno zaposlitev. Spodbujanje razvoja prostovoljstva in prostovoljskih organizacij tako pomembno prispeva k zniževanju revščine, višji zaposljivosti prebivalstva, razvoju demokracije ter spodbujanju aktivnega prebivalstva.

Predlog zakona tudi uvaja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva za posameznika in organizacije, z namenom spodbujanja prostovoljstva ter dviga prepoznavnosti pomena prostovoljstva v družbenem okolju.

Zakonu je tako odprta pot sprejemu v Državnem zboru.

Najnovejšo različico predloga Zakona o prostovoljstvu najdete na tej povezavi.
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.