Sistem kakovosti v nevladnih organizacijah – za potrditev delovanja in novo znanje

Od začetka ideje o sistemu kakovosti za nevladne organizacije do danes smo prehodili dolgo pot. Razvili smo NVO-standard kakovosti, se izobraževali in pred dvema letoma podelili prve certifikate. Sedaj ima certifikat že 14 nevladnih organizacij, zanimanje za delavnice in certificiranje pa strmo narašča.

Letošnja konferenca je prva v seriji strokovnih konferenc o sistemu kakovosti v nevladnih organizacijah, ki bodo namenjene obravnavi posameznih tem iz NVO-standarda kakovosti.

Prvi del konference bo namenjen splošni predstavitvi standarda ter izkušnjam organizacij, ki so že pridobile certifikat za svoj sistem kakovosti. Izvedeli boste, kako jim sistem kakovosti koristi pri vsakdanjem delu in kakšna so njihova priporočila tistim, ki o pridobitvi certifikata še razmišljajo. Certificirane organizacije bodo ob tej priložnosti certifikat tudi javno prejele. Konference se bo udeležila tudi skupina predstavnikov nevladnih organizacij iz Bosne in Hercegovine, kjer smo že izvedli nekaj delavnic za vzpostavitev »slovenskega« standarda.

Osrednja tema konference, torej tema iz NVO-standarda kakovosti, bo tokrat merjenje učinkovitosti delovanja nevladnih organizacij in postavitev primernih kazalnikov. Predstavili bomo izkušnje iz prakse – kako so se postavljanja kazalnikov in njihovega merjenja lotili v nevladni organizaciji in javnem zavodu, strokovnjakinji s področja komuniciranja pa bosta podali priporočila za postavljanje kazalnikov na področju ozaveščanja javnosti.

Vabimo vas, da se nam v sredo, 15. septembra 2010, pridružite v sejni sobi Ministrstva za javno upravo v Ljubljani, Langusova 4.
 
Verjamemo, da bodo podane izkušnje avtorjev prispevkov in udeležencev dragoceno darilo vsem, ki si prizadevamo za dvig in nenehno izboljševanje kakovosti v nevladnih organizacijah.

Vabilo in program konference.

Prijave sprejemamo do 13. 9. 2010 na katja@cnvos.si. Kotizacije ni.


Veselimo se srečanja z vami!


Sonja Zavrl, SIQ
Tina Divjak, CNVOS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.