Stroški avtorske pogodbe po novem

Interventni zakon o zdravstvu predvideva tudi novo dodatno obdavčitev avtorske pogodbe. Spremembe naj bi začele veljati s prihodnjim letom. 

Dohodek iz avtorske pogodbe je obdavčen v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2). Omenjeni dohodek se vključuje v letno dohodninsko osnovo posameznika. Avtor stvaritve mora po odbitku normiranih stroškov obračunati in plačati akontacijo dohodnine v višini 25% od davčne osnove.

Po novi zakonodaji pa bo avtorska pogodba še dodatno obdavčena z prispevkom za zdravstveno zavarovanje, in sicer z 6,89%. Na ministrstvu ocenjujejo, da se bodo izplačila na podlagi pogodb zaradi uvedbe nove obremenitve zmanjšala za 30 odstotkov. 

VIR: DATA

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.