Podražitev izplačil preko avtorske in podjemne pogodbe

Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), objavljen v Uradnem listu RS št. 96/12 dne 14.12.2012, uvaja s 01.01.2013 obveznost plačevanja prispevka za invalidsko zavarovanje tudi od avtorskih in podjemnih pogodb.
 

Zavezanec za plačilo prispevka je naročnik/plačnik avtorskega dela/dela po podjemni pogodbi. Plačuje se od osnove, ki jo predstavlja bruto znesek, po stopnji 8,85 %, določeni z zakonom o prispevkih za socialno varnost (ZPSV).

To pomeni, da bodo računi za avtorski honorar in podjemno delo, izdani po 01.01.2013, povečani za 8,85 %. Na ta način bodo po 01.01.2013 obravnavani vsi avtorski honorarji, ki imajo po zakonu o dohodnini naravo dohodka iz drugega pogodbenega razmerja. Izvzeti bodo avtorski honorarji, ki izvirajo iz dejavnosti samozaposlenih oseb in imajo po zakonu o dohodnini naravo dohodka iz dejavnosti. Prav tako bodo v celoti izvzeti avtorski honorarji, ki imajo po zakonu o dohodnini naravo dohodka iz prenosa premoženjske pravice (za ponatis, reprizo itd.).

Pri računih, izdanih v letu 2012, ki ne bodo plačani do konca leta 2012, bo po 01.01.2013 potrebno dofakturirati še razliko v višini 8,85 % oziroma zmanjšati avtorjev neto honorar za plačilo prispevka za invalidsko zavarovanje.

VIR: Avtorska agencija za Slovenijo

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.