Teze za spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Teze so objavljene na spletnem forumu Koordinacije NVO za področje kulture, kjer je mogoče do 9. avgusta nanje oddati pripombe.

Na podlagi zbranih pripomb in komentarjev bo opravljena redakcija, nakar bodo teze posredovane Ministrstvu za kulturo.

Istočasno bo stekla tudi priprava sprememb dikcij tistih členov, ki bi jih bilo na podlagi tez potrebno spremeniti ali na novo vnesti v ZUJIK.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.