Domov | O nas | O društvu

O društvu

Športno društvo Šmartno Tacen deluje v javnem interesu na področju športa. Je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje, ki je bilo ustanovljeno v skladu z zakoni o društvih. Projektno aktivno sodelujemo z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami.

Prednostni cilji športnega društva
  • vzgajati za zdravo in ustvarjalno življenje
  • vzgajati za koristno in prijetno preživljanje prostega časa
  • svetovati, usmerjati, informirati in neformalno izobraževati z namenom kakovostnega in kompleksnega razvoja
  • spodbujati participacijo mladih v smislu aktivnih državljanov Slovenije in Evropske unije

Cilji se uresničujejo
  • s koordinacijo, organizacijo in izpeljavo športno-rekreativnih, raziskovalnih, zdravstvenih, (med)kulturnih, izobraževalnih in prostovoljnih dejavnosti
  • s sodelovanjem naših članov v različnih projektih, raziskavah ali z udeležbo na tekmovanjih, katere organiziramo sami oziroma so organizirana s strani partnerskih organizacij
  •