Domov | O nas | Člani društva

Člani društva

1. FRANC MOŽINA
2. JOŽE SEMPRIMOŽNIK
3. IVAN HAUPTMAN
4. ANDREJ FAJDIGA
5. DUŠAN IZLAKAR
6. JOŽE ROZINA
7. MATEVŽ SOTENŠEK
8. ANDREJ TAVČAR
9. MIRO KRALJ
10. ANTON RENKO
11. FRANCI IVANČIČ,
12. JOŽE KEPA
13. ANTON DOLŠEK
14. FRANC VERBE
15. JANEZ SMREKAR
16. ROBI HAUPTMAN
17. JANEZ BORIŠEK
18. BARBARA ČERTALlČ
19. PAVEL ZDEŠAR
20. JANEZ LUKAČ
21. JANI JUVAN
22. JOZE RENKO
23. MARTIN KOS
24. BRANKO MOČILAR
25. KOKALJ KAROL
26. PRIMC JANJA
27. LUDVIK ZAMAN
28. TONE POGLAJEN
29. ANTON SIRK
30. JANEZ VIDGAJ
31. MARTIN TOMAZIČ
32. METOD HOSTNIK
33. MILAN VIDGAJ
34. MIRKO RIBIČ
35. ANTON JELENC
36. DRAGO MARTINČIČ
37. ANTON GRACAR
38. STANISLA GRM
39. DRAGO MEDVEŠČEK
40. JANEZ ZUPANČIČ
41. MARTIN MANDELJ
42. ANTON PAVLIN
43. LUDVIK ŠKARJA
44. ANTON ZIDAR
45. BOŠTJAN URANKAR
46. ADOLF POGLAJEN
47. DARKO ROVŠEK
48. LUDVIK KIMOVEC
49. DAMJAN ČOŽ
50. LUDVIK OBOLNAR
51. STANISLA DOBLEKAR
52. ANDREJ OBOLNAR
53. MIRAN KRAMAR
54. IVAN RETAR
55. MIRAN BERČON
56. LOJZE LOKAR
57. MARJAN ERŽEN
58. VILJEM HRIBAR
59. MATIJA KOTAR
60. BORIS BUČAR
61. BRANKA LAVRIČ
62. BENJAMIN KIRM
63. MIRAN JURIČ
64. FRANCI IZLAKAR
65. HELENA PERKO
66. MARTIN PETRIČ