Kontakt
SLOVENSKO ZDRUŽENJE MANAGERK IN MANAGERJEV NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Povšetova 37
1000 Ljubljana

Direktor:
Primož Šporar
Marina Trampuš

Koledar dogodkov

Trenutno ni napovedanih dogodkov.

PROJEKT "VEM KAKO"

 

SZMMNVO se zavzema za:

  • zagotavljanje podpornih storitev za socialna podjetja,
  • povezovanja managerk in managerjev slovenskih nevladnih organizacij ter socialnih podjetij,
  • dvigu kakovosti delovanja ter zagotavljanju podpore delovanju managerk in managerjev,
  • sodelovanja v postopkih oblikovanja politik, predpisov in ukrepov na lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju ter predstavljanja interesov članic in članov v teh postopkih,
  • sodelovanja v socialnem dialogu na nivoju nevladnega sektorja, sektorja socialnega podjetništva, socialne ekonomije ter lokalnem, regionalnem, državnem nivoju ter v okviru Evropske unije,
  • sodelovanja z drugimi domačimi in mednarodnimi mrežami managerk in managerjev,
  • sodelovanja z drugimi organizacijami, gospodarskimi subjekti, državnimi organi in organi regionalnih in lokalnih skupnosti, institucijami ter
  • razvijanja spodbudnega okolja za delovanje managerk in managerjev ter nevladnega in socialno-podjetniškega sektorja v Sloveniji.

Nova spletna stran združenja

S pomočjo Stičišča NVO osrednje Slovenije smo postavili spletno stran našega združenja. Na njej boste našli informacije o nas in aktualne objave o aktivnostih, ki jih pripravljamo. Vabimo vas, da si jo ogledate in jo obiskujete tudi v prihodnje.