Domov | Dejavnosti | Ekskurzije

Ekskurzije

Naslov izobraževalnega

programa

STROKOVNE EKSKURZIJE

Mentor/ica

(izobrazba, reference)

Helena Hauptman, kustodinja, Mestni muzej Litija

 

Okvirna vsebina

 • spoznavanje kulturne dediščine širšega slovenskega
 • dobre prakse slovenskih muzejev in turističnih ponudnikov

 

Cilji

 • pridobivanje novih znanj in vedenj s področja prezentiranja in ohranjanja kulturne dediščine
 • vzpodbujanje k družbeni angažiranosti
 • vzpodbujanje k razmišljanju o aktualni problematiki v primerjavi s podobnimi praksami v preteklosti
 • motivirati ljudi za druženje in prispevek k skupnosti
 • lastne izkušnje in znanje prispevati k izgradnji in oblikovanju lokalnega muzeja

 

Metode (npr. predavanje, diskusija, delo v parih, delo s pisnimi viri, praktično delo, študijski obiski … )

 • ekskurzija z vodenjem
 • diskusija
 • študijski obiski

Uporabljena literatura in viri za pripravo programa

 • svetovni splet
 • javni mediji