Domov | O nas | Grad Črnelo

Grad Črnelo


Podobo ravnine, ki sta jo s poplavljanjem oblikovali reka Kamniška Bistrica in potok Rovščica, poživlja osamljeni "Hribarjev hrib", ki se dviguje iznad gručaste vasi Turnše. Skoraj neznaten, če se iz njega ozremo proti veličastni kulisi Kamniških Alp, pa vendar dovolj visok, da so na njem že v 13. stoletju gospodje Črnelski pozidali grad z značilnim stolpom "turnom", po kateri so poimenovali tudi vas Turnše (včasih Podturnše) - vas pod grajskim turnom.

V pisnih virih se stari grad Črnelo na Hribarjevem hribu prvič omenja 5. januarja 1297, ko so na njem gosporadili gospodje Črnelski. Za njimi pa so grad okoli dvesto led posedali znameniti grofje Lambergi, ki so takoj po prevzemu (leta 1449) grad temeljito prezidali v štirioglato stavbo z obrambnimi stolpi, kot jo prikazuje Valvazorjev bakrorez iz leta 1679. O tem priča tudi plošča z napisom: "Gradnjo je začel Žiga Lamberg leta 1449, ki je danes vzidana v hodniku današnje graščine in tako predstavlja zadnji ostanek prvotnega dvora.
 
V 16. stoletju so grad zaradi turških vpadov in kmečkih uporov dodatno utrdili z zunanjim obzidjem, kot ga prikazujeta Valvazorjev bakrorez in Moharjev model.
 
Novejša graščina, ki je bila zgrajena po Valvazorjevem času (verjetno ob koncu 17. stoletja), nima posebnih arhitekturnih kvalitet. Vsaj zaenkrat še ne. Kakor pa kaže, se mu pišejo boljši časi, kot zagotavlja novi lastnik g. Janez Burica.
 


Od Valvazorjevega bakroreza do Moharjeve makete

Najbrž ga ni med "Češeničani in Turnšani, ki ne bi vedel, da je še pred 350-imi leti na Hribarjevem hribu nad Turnšami stal mogočen grad oz. natančneje dvor "Črnelo. Pravcata trdnjava, ki je bila sestavljena iz najvišjega in tudi najstarejšega, utrjenega stolpa, h kateremu pa so se kasneje prislonili še prostori za bivanje z obrambnimi stolpi na vogalih. Po omenjenem utrjenem stolpu - turnu je nastalo tudi ime Turnše ali včasih Podturnše (vas pod grajskim turnom). V 16. stoletju so grad zaradi turških vpadov in kmečkih uporov dodatno utrdili z zunanjim obzidjem. Znan je podatek, da je bil ob vseslovenskem kmečkem uporu leta 1515, ko sta na njem gospodarila brata Andrej in Žiga Lamberg, oblegan tudi stari grad "Črnelo, vendar ni bil zavzet.

V pisnih virih se stari grad Črnelo prvič omenja 5. januarja 1297, ko so na njem gospodarili gospodje "črnelski. Za njimi pa so grad okoli dvesto let posedali znameniti grofje Lambergi. Konec 17. stol. Pa naj bi se grad s Hribarjevega hriba zaradi težnje po udobju preselil na ravnino, kjer stoji še danes. In ker o starem gradu ni najmanjšega sledu, domnevamo, da so ga uporabili kot gradbeni material za novega.

Edina sled starega gradu je torej Valvasorjeva upodobitev v Slavi Vojvodine Kranjske. Pa vendar dovolj, da nas je v letošnjih jaslicah v župnijski cerkvi v Dobu močno presenetil ljubiteljski raziskovalec gradov na domžalskem študent Samo Mohar z Vira. Po dolgotrajnih pripravah in posvetih s strokovnjaki je odlično izdelal maketo oz. poskus rekonstrukcije starega gradu "Črnelo, ki ga prikazuje spodnja fotografija. Samo, čestitamo in kar tako naprej!