Domov | O nas | O društvu

O društvu

Turistično društvo Senožeti je bilo ustanovljeno 18. 6. 2002. Med glavnimi aktivnostmi so: sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami, organizacija strokovnih ekskurzij za člane, skrb za urejenost kraja z letnimi čistilnimi akcijami in sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih ter zabavnih prireditev. Organizirajo kresovanje, v poletnem času pa sodelujejo pri izvedbi sejma V naravi ob Savi.AKTIV ŽENA KLAS

V letu 2009 je v sklopu društva začel delovati aktiv žena Klas, ki želi izboljšati življenje na podeželju, povezati podeželske žene in dekleta, ohranjati stare običaje, šege in navade ter spodbujati vseživljensko učenje. V okviru aktiva žena se odvijajo tečaji peke in kuhanja, različne tematske delavnice, sodelujejo na sejmih in prireditvah.MEŠANI PEVSKI ZBOR SENOŽETI

V Senožetih je vedno obstajala želja po pevskem zboru, vendar ni bila nikoli uresničena, saj ni bilo nikogar, ki bi bil dovolj vztrajen in drzen, da bi idejo realiziral do uspešnega začetka. To se je posrečilo Darji Dukarič, ki je na pobudo Ivanke, Francija in Slavka na izletu Aktiva žena Klas sprejela izziv in prevzela vodenje zbora. Pogovarjali so se o programu dela, Slavko je prinesel nekaj not in določili so termin vaj.

Prva vaja zbora je bila 13.4.2010. Darja je vedela, da ima premalo strokovnega znanja za vodenje zbora, zato je intenzivno iskala zborovodjo. To se ji je posrečilo in 24. 5. 2010 nas je prvič prišla poslušat Anita Zidar. Tako je MPZ Senožeti dobil temperamentno vodjo, ki je kljub mladosti hitro ugotovila, kako iz ljudi, ki imajo radi glasbo, narediti uglašene pevce.