Domov | Aktualno | Obvestilo o pričetku ...

Obvestilo o pričetku izvajanja storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v VDC Sožitje Kamnik

 

Spoštovani uporabniki, starši, zakoniti zastopniki!

Po vseh prizadevanjih , ko se je zdelo, da so pristojni pozabili na nas, smo se razveselili obvestila in hkrati dovoljenja našega pristojnega ministrstva o postopnem odpiranju in izvajanju storitve VDC,

v ponedeljek, 1. junija 2020.

V času razglasitve epidemije smo z večino uporabnikov in zakonitih zastopnikov ostajali v stiku preko telefona ali el. pošte.
Pred napovedanim odprtjem ste vsi izrazili mnenje o ponovni vključitvi svojega sina oz. hčere v VDC.

Pred vključitvijo ste izpolnili in podpisali Vprašalnik za oceno tveganja in izjavo o zdravstvenem stanju uporabnika in se seznanili s Protokolom ravnanj pri prevozih uporabnikov in v samem VDC.

CZ Kamnik nam je zagotovila maske in razkužila, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Za uporabnike iz rizične skupine se zaradi zdravstvenih omejitev po priporočilih NIJZ v tej situaciji odsvetuje vključitev v VDC. Uporabniki in zakoniti zastopniki se o tem posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom.


Na podlagi zbranih podatkov smo v VDC izdelali akcijski načrt izvajanja storitve in pripravili oceno tveganja.