Domov | Aktualno | PRAKTIČNI SEMINAR ZA ...

PRAKTIČNI SEMINAR ZA VADITELJE SKUPIN

PRAKTIČNI SEMINAR
ZA VADITELJE SKUPIN
»VAJE 1.000 GIBOV«
Izvajal Nikolay Grishin dr. med.

v soboto 14. marca 2015 od 9h do 14h, 

LOKACIJA: Osnovna šola LJUDSKI VRT, Zupančičeva 10, Ptuj 

Prijavni obrazec

Seminar je namenjen voditeljem skupin in njihovim namestnikom-pomočnikom. Seminar je brezplačen za člane društva Šola zdravja. Za nečlane je kotizacija 50,00 eur in je potrebno vplačilo na TRR društva do 09.03.15.
Stroški se krijejo iz članarin. Uporabo predavalnice bo brezplačno omogočila OŠ Ljudski vrt. Pogoji udeležbe:
da ima udeleženec plačano članarino za leto 2014
da udeleženec pošlje obrazec za prijavo do 6.3.15
da Iima udeleženec podpisan DOGOVOR o prostovoljskem delu.

OBVEZNE SO PRIJAVE do 6. marca 2 ali na email telovadba7.30@gmail.com. Obvezna je športna oprema (praktičen prikaz zunaj, v primeru padavin notri).

Pri prijavi obvezno navedite podatke; ime in priimek, skupina, številka članske izkaznice.

PROGRAM
1. Uvod: VIZIJA IN POSLANSTVO društva Šola zdravja
2. Telovadba »Ruska metoda 1000 gibov« - dr. Nikolay Grishin
A. Namen vaj, splošne podatke ob načinu izvajanja telovadbe
B. Pravilno izvajanje vaj (praktičen prikaz vaj 1.000 gibov)
C. Problemi, težave, vprašanja udeležencev
Delali bomo po sklopih; roke in glava (teorija+praktični del), hrbet (praktični del+teorija) in noge (teorija+praktični del).
3. SKUPINE IN LOKALNO OKOLJE (sodelovanje, promocija, pridobivanje sredstev….)
4. PROMOCIJSKI MATERIAL
5. ZAKLJUČEK-Potrdila o udeležbi.


Domžale, 14.01.2015

Vljudno vabljeni,
Predsednica društva ŠZ
Zdenka Katkič