V Litiji se pripravlja Strategija za mlade

Mladinski svet občine Litija začenja s pripravo Strategije za mlade v občini Litija 2014 - 2020, s katero želi zbrati potrebe in predloge mladih ter omogočiti izboljšanje stanja mladih v občini. K sodelovanju vabi mlade od 15 do 30 leta starosti. Še vedno pa se jim lahko pridružijo organizacije, društva, ki imajo 90% delež mladih v vodstvu društva - t.j. članstva med 15. in 29. letom, in tiste, ki imajo tudi 70% delež mlajših od 29 let, da postanejo člani MSOLi.

PRIHODNOST MLADIH V LITIJI JE LAHKO OBETAVNA …

TUDI TI LAHKO PRIPOMOREŠ K TEMU!

23. aprila smo se predstavniki MSOLI dobili s predstavniki občine Litija – županom g. Francijem Rokavcem in vsemi tremi podžupani. Tema sestanka je bila strategija za mlade v Litiji oz. bolj konkretno ANKETI, ki bo uvod v strategijo za mlade. Prišli smo do skupnega jezika, da skupaj stopimo v ta obširen projekt, za kar se seveda iskreno zahvaljujemo županu in vsem podžupanom.

Anketa – sestavni del strategije za mlade v Litiji bo romala na naslove preko 2900 mladih (posameznikom od 15 do 30 let) v Litiji v mesecu maju in bo med drugim obsegala področja mladinskih organizacij oz. prostega časa, zaposlovanja mladih, stanovanjske problematike med mladimi v Litiji, mobilnost in mednarodno mobilnost, izobraževanj in participacije mladih, dotaknili pa se bomo tudi zdravja in informiranja mladih v Litiji.

ZAKAJ SODELOVATI OZ. IZPOLNITI ANKETO???
Takšne priložnosti, da mladi izrazimo svoje mnenje o stanju mladih v Litiji še nismo imeli, ker raziskave v takšnem obsegu preprosto še ni bilo. Mladi bomo lahko navedli kaj pogrešamo v Litiji, po čem hrepenimo. Zato pozivamo vse mlade, da sodelujete v anketi, da bomo dobili jasno sliko stanja mladih v Litiji in jo skupaj z občino in ostalimi sodelujočimi tudi do leta 2020 izboljšamo.

Po anketi bo sledila 2. faza, kjer se bomo vsi mladi, srečali s predstavniki občine Litija. Na teh posvetih, ki bodo izvedli v mesecu septembru in oktobru in bodo zajela več krajevnih skupnosti v Litiji bomo mladi predstavnikom občine Litija predstavili želje in ukrepe za izboljšanje stanja mlade v Litiji in iskali realni skupni imenovalec za izvedbo le-teh.

Od junija naprej pa bodite vsi, tako mladi kot ostali prebivalci občine tudi pozorni na knjige želja, ki bodo izpostavljene na večih javnih mestih in bodo namenjene za izražanje mnenj oz. izpostavljanju potreb in želja mladih in ostalih za mladino v občini Litija.

Ne bodi pasiven in aktivno sodeluj pri strategiji za mlade in si omogoči svetlo prihodnost.Do danes pa nismo razmišljali zgolj o strategiji, saj smo 22. aprila sklicali in izvedli izredni občni zbor MSOLI, kjer smo potrdili naš novi statut in potrdili tri nove članice sveta. Te so postale: PGD Litija – mladinska komisija , Društvo Nova Kultura Litija – mladinska skupina in pa Društvo za trajnostni razvoj SloMo. Predstavnik Blaž Kokovica (PGD Litija) in Neža Pavli (Nova kultura Litija) pa sta postala polnopravna člana kolegija MSOLi. Iskrene čestitke obema!

Tako zdaj Mladinski svet občine Litija sestavlja kar 10 polnopravnih in pridruženih članic s skupnim naborom okoli 1000 mladih članov v različnih organizacijah.

MSOLI med nas še vedno vabi vse organizacije, društva, ki imajo 90% delež mladih v vodstvu društva - t.j. članstva med 15. in 29. letom, in tiste, ki imajo tudi 70% delež mlajših od 29 let. V kolikor deleža mladih v statutih nimate opredeljenega, »stopite« do nas in z veseljem Vam bomo pomagali, če pa že veste, da ne ustrezate merilom, a bi vseeno radi sodelovali oz. bili del naše organizacije, lahko postanete naša pridružena članica. Vabljeni, predvsem iz razloga, ker želimo, da so v Mladinskem svetu zastopani predstavniki vseh društev in organizacij, ki imajo pretežno članstvo mladih. Vabimo pa tudi tiste, ki imate znotraj društva ali organizacije mladinski odsek oz. sekcijo, ki deluje popolnoma avtonomno znotraj društva.

MSOLi vseskozi odpira vrata vsem mladim s pobudami za spremembo situacije mladih v Litiji ali konkretno pri projektu STRATEGIJA ZA MLADE - pišete nam lahko na mladinski.svet.litija@gmail.com ali pa direktno kontaktirajte našo predsednico Mojco Mikac na telefonsko številko 041 427 271.

Vodstvo MSOLi 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.