Primerjajte stroške poslovanja s transakcijskim računom

Poslovanje s transakcijskim računom je obvezno za vse subjekte vpisane v Poslovni register. S tem društva, zasebni zavodi in ustanove niso izjema. Čeprav ga marsikatero, predvsem manjše društvo, pri svojem delovanju ne potrebuje, zna takšna obveznost na letni ravni znesti kar zajeten strošek. In katera banka je najbolj ugodna za nas?
 

Obvezo po transakcijskem računu nam narekuje že Zakona o davčnem postopku iz leta 2009, dopolnitev zakona pa določa še globe, ki se lahko gibljejo od 1.200 do 15.000€.

Ker lahko s pravilno izbiro banke privarčujemo, kar nekaj denarja na katerega nevladne organizacije še posebno skrbno gledamo, smo se na Stičišču NVO osrednje Slovenije pozanimali in preverili, kakšni so stroški odprtja in vodenja računa pri petih večjih bankah.

banka

odprtje
transakcijskega
računa

vodenje
transakcijskega računa

polog in dvig gotovine

plačilni nalog

elektronsko bančništvo

elektronski plačilni nalog

obveščanje o stanju in prometu na TRR

PBS

brezplačno

2€ na mesec, za obdobje enega leta brezplačno

polog gotovine 0,32% od zneska, min 1,7€ - max 15,5; dvig gotovine 0,27% od zneska, min 1,7€ - max 15,5

2,55€ (do 50.000€), 7€ (nad 50.000€); za obdobje 6 mesecev znižana tarifa za 20%

27€ pristopnina in mesečna uporaba 2€, brezplačna pristopnina v e-bančništvo in 6 mesecev brezplačna uporaba

0,80€; za obdobje 6 mesecev znižana tarifa za 20%

elektronsko obveščanje je brezplačno, obveščanje po pošti 1x mesečno za uporabnike e-bančništva 5,50 €

DBS

brezplačno

6€ na mesec

polog gotovine v bankovcih 0,25% od zneska, min 1,00€ max 83,50 EUR, polog v kovancih 2% od zneska pologa, min 1,00€; dvig bankovci do zneska 50.000,00€ 0,25% od zneska, min 1,00€, nad 50.000,00€ ali v kovancih 2% od zneska, min. 1,00€

0,95€ interni nalog (plačilna transakcija med strankama DBS),

7,5 € eksterni nalog 
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)

16,50€ pristopnina, mesečno uporaba 1,20€

0,20€ interni nalog 
(plačilna transakcija med strankama DBS), 0,40€ eksterni nalog 
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)

papirnati izpisek 1€ ob spremembi prometa, e-izpisek 0,10€ ob spremembi prometa

NLB

brezplačno

5,80€  na mesec

polog gotovine: bankovci in kovanci do 30€: 0,36% zneska in najmanj 2,24€; kovanci nad 30€: 2,14% zneska in najmanj 5,35€, dvig gotovine: bankovci: 0,11% zneska in najmanj 1,18 €; kovanci: 2,14% zneska in najmanj 5,35€

2,05€ interno plačilo, 2,80€

eksterno plačilo do vključno

50.000€, 8€  eksterno plačilo nad 50.000€

pametna kartica 70€, pristopnina 42,78€, mesečna uporaba 4,82€

0,40€ interno plačilo, 0,95€

eksterno plačilo do vključno

50.000€, 6€  eksterno plačilo nad 50.000€

dnevni izpiski v papirni obliki 1,02€, brezplačno dnevni izpiski v elektronski obliki prek NLB Proklika

SKB

brezplačno

6,51€  na mesec

polog gotovine:  bankovci in kovanci do vključno 30€: 0,35 % od zneska, min. 1,63€; kovanci v skupni vrednosti nad 30€: 2,17 % od zneska, min. 3,80 EUR, dvig gotovine:  bankovci: 0,11% zneska in najmanj 0,91 €; kovanci: 2,17% zneska in najmanj 3,80€

2,88€ do 50.000€,  8,57€ nad 50.000€, znotraj banke SKB 1,95€

izdaja digitalnega potrdila s pametno kartico 43,40€, pristopnina 24,96€, mesečna uporaba 5,97€

0,92€  do 50.000€;  6,40€ nad 50.000€, znotraj banke SKB 0,38€

papirnati mesečni izpisek 1,13€, brezplačen pri e-bančništvu

ABANKA

brezplačno

5,40€  na mesec

polog gotovine: bankovci 0,32% zneska in najmanj 1,5€; kovanci 2% zneska in najmanj 1€, dvig gotovine: bankovci 0,10% zneska in najmanj 1,25 €; kovanci 2% zneska in najmanj 0,9€

2€ notranje transakcij, 2,5 € eksterni nalog  do vključno 50.000€,  6,8€ nad 50.000€

mesečna uporaba 5€, kartica s čitalcem ali usb ključek še cca 100€

0,35€ notranje transakcije, 0,80€ eksterni nalog  do vključno 50.000€,  5,10€ nad 50.000€

0,90€ obveščanje po pošti, brezplačno e-obveščanje

 
Pripravila: Klara Kržišnik, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.