Mladinska izmenjava Cirkus ali Cirkus

Zavod Movit v začetku meseca aprila pripravljamo usposabljanje za vse, ki jih zanimajo mladinske izmenjave. Z usposabljanjem želimo poudariti vlogo mladinskih izmenjav kot orodja za proces učenja v mladinskem delu. 

Poleg spoznavanja mladinske izmenjave kot kakovostnega projekta korak za korakom, bo usposabljanje ponudilo tudi vpogled v načrtovanje projekta na tak način, kot ga predvideva program Mladi v akciji – preko neformalnega učenja.

Namen in cilji aktivnosti

Z aktivnostjo želijo povečati participacijo mladih in izboljšati podporo njihovemu učenju v celotnem procesu v kratkotrajnih mednarodnih aktivnostih. Udeleženci bodo:

 • raziskovali vloge mladinskega delavca/voditelja pri podpori mladim pri:
  • učenju,
  • raziskovanju lastne umeščenosti v skupnost in
  • izboljšanju kompetenc za aktivno participacijo v družbi,
 • izkusili metode za podporo učenju in reflektirali lastni učni proces,
 • razumeli pomen partnerstev v kratkotrajnih mednarodnih aktivnostih,
 • umestili kratkotrajno mednarodno aktivnost v proces učenja na primeru mladinske izmenjave,
 • raziskovali finančni vidik projekta kot orodje za učenje mladih.

Usposabljanje je namenjeno

… vsem, ki poznajo program Mladi v akciji in:

 • se zanimajo za prijavo in izvedbo mladinske izmenjave;
 • so že kdaj prijavili projekt mladinske izmenjave in bili zavrnjeni;
 • bi radi nadgradili kakovost svojih projektov mladinskih izmenjav;
 • bi radi mladinsko pobudo nadgradili v kakovostno mladinsko izmenjavo;
 • so stari najmanj 18 let.

Usposabljanje bo potekalo od 3. do 5. aprila 2013 v Hotelu Creina (Kranj), prijave pa so možne do 25. marca 2013. Več informacij je v priloženem razpisu!

Za morebitna vprašanja so vam na voljo!

RAZPIS
PRIJAVNICA

Zavod MOVIT
Dunajska cesta 22, SI - 1000 Ljubljana
Tel: h.c. + 386.1.430 47 47
Fax: + 386.1.430 47 49

www.mva.si

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.