Mednarodne izmenjave mladih 2012

Zavod ABIONA v sodelovanju z mednarodnimi partnerji v letu 2012 organizira mladinske izmenjave. V skupinah so udeleženci od 17 do 25 let in imajo svojega vodjo, ki skrbi za varnost, zdravje in dobro počutje vseh udeležencev. 

Mednarodna izmenjava vključuje večje število sodelujočih držav, zato je udeležba številčna. Sodelujejo mladi, ki imajo željo po spoznavanju novega, pozitiven čut do sočloveka, obvladajo timsko delo, imajo željo po izkušnjah na mednarodnih izmenjavah. Mladi pri tem dobijo priložnost sklepanja novih poznanstev, se naučijo novih veščin, spoznajo nove kraje in ljudi, utrdijo znanje tujega jezika.


Od 06.07.2012 do 15.07.2012 izmenjava v Italiji

Vabimo, mlade, v starosti od 17 do 25 let, da se nam pridružijo na mednarodni izmenjavi, ki bo potekala v Italiji v mestu Pesaro v času od 06.07.–15.07.2012. Tema projekta je »Ples in zabava«. Sodelujejo mladi iz Avstrije, Estonije, Španije, Belgije, Slovenije in Italije. Pogovorni jezik je angleščina. V vsaki skupini je po 6 udeležencev z enim vodjem skupine. (120)

Od 16.07.2012 do 23.07.2012 izmenjava v Sloveniji

Vabimo, mlade, v starosti od 17 do 25 let, da se nam pridružijo na mednarodni izmenjavi, ki bo potekala v Sloveniji v mestu Ljubljana v času od 16.07.-23.07.2012. Tema projekta je »Most med brezposelnostjo in prostovoljstvom«. Sodelujejo mladi iz Švedske, Madžarske, Grčije in Slovenije. Pogovorni jezik je angleščina. V vsaki skupini je po 8 udeležencev z enim vodjem skupine. (50)


Vse zainteresirane prosimo, da se javijo na e-mail Zavoda ABIONA zavodabiona@gmail.com, z oznako zadeve (npr: Ples in zabava,..) napišete starostno skupino (17-18) ali (19-25), spol M/Ž.

Po prijavi na e-mail bomo preverili prosta mesta in vam posredovali prijavni obrazec in podrobnejši opis mednarodne izmenjave, v kolikor bo izbrana mednarodna izmenjava že številčno izpopolnjena, bomo ponudili druge možnosti.


Število mest je omejeno.

Opomba: Na mednarodnih izmenjavah je predvidena minimalna lastna udeležba zaradi resnosti prijave.


Organizator:
Zavod ABIONA za družbeni razvoj mladih, raziskave in razvoj ter motivacijo vseživljenjskega učenja

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.