Domov | O nas | Zgodovina, vzponi in padci

Zgodovina, vzponi in padci

Gledališka sekcija kulturnega društva Kresnice je svojo prvo predstavo, veseloigro Kresniček, uprizorila leta 1998 v gasilskem domu. Naslednje leto je z režiserko Ivanko Brunček nadaljevala s komedijama Lažni zdravnik in Upor jezne gospodinje.

Ker je leta 2001 prišlo do spora med igralci, se je sekcija razdelila. Gledališka skupina je v teh letih pridobila na ugledu in predstave so postale tradicionalen dogodek, ki si ga je vsako leto le v Kresnicah ogledalo več kot 250 krajanov. Odločili smo se, da z igranjem ne bomo prenehali. Jasmina Zajc in Matej Avbelj sta podala pobudo za novo igro. Igralska ekipa se je zbrala že pomladi 2001, vendar zaradi neizkušenosti zastala z delovanjem do jeseni. Oktobra smo se dokončno lotili projekta in ga tudi izpeljali. Komedija Toneta Partljiča, Gospa poslančeva, je svojo premiero doživela 22. 12. 2001, tokrat v športni dvorani v Kresnicah. Zaradi izrednega zanimanja smo igro odigrali še 9. marca 2002 in zopet napolnili dvorano. Sledilo je gostovanje na Dolah, kjer je bilo vzdušje še posebej prisrčno. Na tej predstavi nas je obiskala tudi predstavnica komisije JSKD, ki je pohvalila našo igro, vendar nas zaradi nedodelane scenografije ni povabila na Linhartovo srečanje.

Prezasedenost vseh igralcev (takrat še vsi študentje ali dijaki) ter kritika sta bila razloga, da igre nismo več ponavljali. V letu 2002 je delovanje naše skupine zamrlo, saj ni bilo prave vzpodbude in pogojev za delovanje. Poleg že omenjenih težav nas je pestila še prostorska stiska, saj so bili prostori krajevne skupnosti Kresnice za vaje občutno premajhni.

Kljub vsemu nam je igralstvo že zlezlo pod kožo. Decembra 2003 sta Jasmina Zajc in Urša Jakopič prebrali vrsto dramskih tekstov, izbrali primernega in zbrali igralce. V začetku leta 2004 smo s pospešeno hitrostjo začeli z vajami. Na gledališke deske smo se vranili z nekoliko drugačno komedijo z naslovom Črna komedija. Nadaljevali smo s predstavo Fant moje punce, Na kmetih in Štirje letni časi, prav tako pa je vse bolj priznano delo na področju improvizacijskih disciplin.

Poleg tega se plesna sekcija redno izobražuje na delavnicah JSKD in nastopa na pomembnejših dogodkih in prostorih (Cankarjev dom, SNG Drama). Premierno se je predstavila v letu 2005 s sodobno-plesno predstavo Jabolko spora in v letu 2006 z izvedbo spdobno-plesne predstave Bela Sivina.

Že leta 2005 smo sodobno-plesno dejavnost povezali z umetnostjo fotografije, decembru 2006 pa smo prvič predstavili delo multimedijske sekcije z razstavo fotografij Sožitje. Avtorji fotografij Mirta Zajc, Ajda Tomazin in Rok Biček so bili na razstavi izjemno pozitivno sprejeti. Izkazalo pa se je zanimanje za fotografski krožek in samostojno razstavo tudi v letu 2007, z naslovom Bela Sivina. 

Po večletnem uspešnem delu so prišle nove prelomnice med člani društva, ki so v ospredje postavile družinske zadeve. In danes se spet začenja dvigovati naša krivulja, z novim zagonom in svežim vetrom v jadrih.

Društvo je v letu 2013 raširilo svoje dejavnosti in se poleg kulture ukvarja z razvojem lokalne in širše skupnosti s pomočjo vzgoje, izobraževanja ter usposabljanja na področju kulture, dediščine, športa, turizma, varstva okolja, podeželja in podjetništva. 

S tem je društvo tudi spremenilo ime in se sedaj imenuje Društvo kreativnih dejavnosti Enkraten teater.