Domov | Zgodilo se je | Skupaj ohranjajmo ljudsko ...

Skupaj ohranjajmo ljudsko pesem in ples, Straža pri Novem mestu

Ragle smo pele na prireditvi "Skupaj ohranjajmo ljudsko pesem in ples", ki jo je 6.6.2014 v Kulturnem domu v Straži priredil mešani pevski zbor Društva upokojencev Straža. Na njej so nastopili MPZ društva upokojencev Straža, OPZ OŠ Vavta vas, ljudski pevci Vaški zvon, veteranska skupina FD Kres, Šentjernejski oktet in tamburaška skupina FD Kres.