Domov | Koledar dogodkov | Kako prepoznati in ...

Kako prepoznati in najbolje izkoristiti potencial?

22. januar 2020, ob 18.00 uri
Kraj dogodka: Društvo AIA - Mladinski center Mengeš"KAKO PREPOZNATI IN NAJBOLJE IZKORISTITI POTENCIAL?"
Persolog osebnostni model* - prepoznavanje otrokovih prednosti in potenciala

Predava: Andreja Glavač, Persolog trenerka, Karierni center za mlade, Cene Štupar - CILJ

Vsebina:
Na predavanju boste spoznali osnovne štiri skupine vedenjskih profilov. S pomočjo barv boste odkrivali njihove prednosti in slabosti ter kako posamezni vedenjski profili lahko izkoristijo svoj potencial v določenih poklicih, na delovnih mestih oz. na karierni poti. Predavanje bo praktično naravnano in tudi zabavno (asociacije, barve …).

Če otrok oz. njegovi starši (pre)poznajo otrokove prednosti in potencial, je odločitev za nadaljnje šolanje lažja in manj stresna.

*Persolog osebnostni model – DISK je ena izmed najbolj razširjenih, znanstveno dokazanih analiz, ki meri naša vedenjska nagnjenja in preference.

Andreja Glavač je po osnovni izobrazbi univ. dipl. ekonomistka, Persolog osebnostni model pa je njeno najljubše orodje za delo. Uporablja ga pri selekcijskih postopkih (izdelava vedenjskih profilov za izbor kadrov), kot za razvoj kadrov in ekipe ter odkrivanje njihovih potencialov. Zaradi 20 let dela v gospodarstvu, so njena izobraževanja praktično naravnana. V veliko veselje ji je usmerjanje mladih pri izbiri karierne poti, zato v Kariernem Placu - Kariernem centru za mlade (Cene Štupar – CILJ), individualno svetuje mladim pri izbiri poklica, šole, študija oz. karierne poti. Izvaja tudi predavanja za starše in strokovne delavce. Kako Persolog lahko pomaga pri izbiri poklica, šole oz. študija, predstavi vsako leto tudi na sejmu Informativa.

Vstop prost.