Domov | O nas | O društvu invalidov Logatec

O društvu invalidov Logatec

Ustanovni občni zbor društva invalidov Logatec je bil 12.marca 1983 v avli osnovne sole 8.talcev v Logatcu. Društvo vključuje svoje članstvo iz Logatca, iz Rovt, iz Hotedršice in Laz. Na ustanovnem občnem zboru je bil sprejet pravilnik o delovanju društva in izvoljeni vsi društveni organi. Društvo deluje že več kot trideset let.

Sedanje vodstvo Društva invalidov Logatec:
Predsednik:  Rudolf Korenč
Podpresednik: - Iva  Jugovac
Tajnica -  Olga Mihevc

Člani izvršilnega odbora: Viktor Mivšek, Silva Gole, Marta Logar, Nada Čamernik, Angela Petkovšek, Rajko Došen, Albin Merlak
Člani nadzornega odbora: Nada Trajkovski Aleksander, Zdenka Tršar, Janez Mlinar
Člani socialne komisije: Nataša Perko, Angela Petkovšek, Ljudmila Željko, Margareta Zebec
........................................................................................................

Program dela je usmerjen na področje zdravja, usposabljanja za aktivno življenjem, rekreacijo in šport. Društvo izvaja osem /8/ posebnih socialnih programov, ki so sofinancirani iz sredstev Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in so strogo namenski.

Društvo danes šteje 365 članov. Starostna struktura je visoka in presega povprečje 60 let. Zadnja leta beležimo vpis mlajše generacije invalidov, kar pomeni, da jih pritegne program društva in možnost za njihovo udejstvovanje in vključevanje v družbeno življenje v kraju bivanja.s
URADNE URE 
Petek od - 9-13h
tel.01/7542982
E-MAIL:   di.logatec@kabelnet.net
www.srce-me-povezuje.si/dilogatec