Kontakt
Čebelarsko društvo Tržič
Lom pod Storžičem 53
4290 Tržič

Predsednik:
Vinko PERNE
Tel.: 041 643 506
Urednik spletne strani:
Mag. Samo COTELJ
E-naslov: samo.cotelj@gmail.com
 

Koledar dogodkov
1. december 2021, ob 17.00 uri

Redna seja upravnega odbora

Predilniška cesta 16, 4290 Tržič
 Sestanek bo v prireditveni dvorani CASA latina

Letno poročanje o številu čebeljih družin v posameznih čebelnjakih

 Čebelarji smo zavezani skladno s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov sporočati enkrat letno podatke o številu čebeljih  družin v posameznih čebelnjakih. Sporočamo stanje na dan 15. april in dan 31. oktober, le to pa moramo sporočiti do 30. novemra v tekočem letu.
Stanje sporočamo preko fizičnega obrazca, ki nam ga pošlje Uprava za varno hrano ali preko spletne aplikacije. 
Povezava za dostop do spletne aplikacije.

Donacija dela dohodnine

Čebelarsko društvo Tržič je 25.04.2019 prejelo Odločbo št. 215-130/2019/2, s katero mu je podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva. Društvo je v letošnjem letu tudi na seznamu prejemnikov dohodnine do 1 %, ki jo lahko namenijo občani, pri tem poudarjamo, da tu ne gre za dodatno obremenitev občanov, ampak gre za tisti del dohodnine, ki ga država pri vseh vzame in nameni za organizacije v javnem interesu.
V kolikor posameznik navede komu želi nameniti 1 % dohodnine, potem se njegov del nameni točno določeni organizaciji. Upravni odbor vabi vse člane, njihove družinske člane ter prijatelje čebelarstva, da se odzovejo in namenijo 1 % dohodnine za delo čebelarskega društva Tržič. Vsem, ki ste se že in se še boste odzvali povabilu našega društva se najlepše zahvaljujemo.
Obrazec: Zahteva za namenitev dela dohodnine.


Pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

 Več o aktualni pomoči čebelarjem si lahko preberete na spletni strani ČZS.
Povezava na spletno stran ČZS

Čebelarska tehtnica in vremenska postaja

 V društvenem čebelnjaku je bila v septembru vgrajena nova čebelarska tehtnica z vremensko postajo. Več v zavihku "Zgodilo se je".

Predavanje o medu in določanje vrste medu

 V sredo 1. septembra ob 18. uri bo pri društvenem čebelnjaku predavanje o medu in določanju vrste medu. Predaval bo terenski svetovalec g. Janez Markič.