Kontakt
Čebelarsko društvo Tržič
Lom pod Storžičem 53
4290 Tržič

Predsednik:
Vinko PERNE
Tel.: 041 643 506
Urednik spletne strani:
Mag. Samo COTELJ
E-naslov: samo.cotelj@gmail.com
 

Koledar dogodkov

Trenutno ni napovedanih dogodkov.

Obvestilo upravnega odbora

Čebelarska zveza Slovenije nas je obvestila, da bo koledarje za l. 2021 pošiljala članom po pošti na domači naslov. Razlog za to je seveda epidemija covid19, s tem bodo občutno razbremenjeni poverjeniki društva, ki so do sedaj vedno v decembru obiskovali člane. Iz istega razloga vas prosimo, da članarino poravnate z direktnim nakazilom na tekoči račun društva št.: SI56 6100 0001 2578 240, ki je odprt pri Delavski hranilnici d.d. Tisti člani, ki žellite plačati članarino z gotovino, prosimo, da kontaktirate svojega poverjenika.

Donacija dela dohodnine

Čebelarsko društvo Tržič je 25.04.2019 prejelo Odločbo št. 215-130/2019/2, s katero mu je podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva. Društvo je v letošnjem letu tudi na seznamu prejemnikov dohodnine do 0,5 %, ki jo lahko namenijo občani, pri tem poudarjamo, da tu ne gre za dodatno obremenitev občanov, ampak gre za tisti del dohodnine (0,5 %), ki ga država pri vseh vzame in nameni za organizacije v javnem interesu, v kolikor pa posameznik navede kam želi da gre njegovih 0,5 % dohodnine, potem se njegov del nameni točno določeni organizaciji. Upravni odbor vabi vse člane, njihove družinske člane ter prijatelje čebelarstva, da se odzovejo in namenijo 0,5 % dohodnine za delo čebelarskega društva Tržič. Vsem, ki ste se že in se še boste odzvali se najlepše zahvaljujemo.