Razpis za duševno zdravje / Mental Health Initiative

Razpisovalec: Open society foundations

Predmet javnega razpisa: Razpis je namenjen financiranju projektov, ki so usmerjeni k trajnostnem razvoju alternativnih možnosti institucionalizacije oseb z motnjami v duševnem razvoju ali težav v duševnem zdravju in razvoju državnih politik/ukrepov, ki promovirajo socialno vključenost ljudi z posebnimi potrebami. Razpis tudi nudi podporo organizacijam, ki delujujo na področju zagovorništva socialne vključenosti oseb z posebnimi potrebami na lokalni ali nacionalni ravni.

Potencialni prijavitelji: Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije ki imajo sedež oziroma izvajajo svoje aktivnosti na območju osrednje in vzhodne Evrope in v državah bivše Sovjetske unije.

Opombe: Prijave na razpis se lahko oddajo kadarkoli skozi celo leto.

Rok za oddajo prijav: velja do porabe sredstev

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2024, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.