Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Javni poziv za dodelitev sredstev iz proračunske postavke Stroški za pokroviteljstva in prireditve Občine Ivančna Gorica za leto Občinski razpis
do porabe sredstev Javni razpis za Ukrep 112 pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. avgust 2014.
Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
30. september 2014.
2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade« Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
8. oktober 2014.
Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2014.
Javni razpis o sofinanciranju prireditev na Občinskem trgu v letu 2014 v občini Horjul Občinski razpis
29. julij 2014 IPA: Sustainable Civil Society - Macedonia Evropski razpisi
1. avgust 2014 NGO small grants Nacionalni razpisi
1. avgust 2014 U.S. Embassy Slovenia Cultural Grants Program Nacionalni razpisi
1. avgust 2014 IPA: Growing Togeher 3 - Montenegro Evropski razpisi
14. avgust 2014 Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014–2015 Nacionalni razpisi
20. avgust 2014 Call for Proposals – COS-WP2014-4-06 – Entrepreneurship Education (Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative) Evropski razpisi
25. avgust 2014 Support for social dialogue - Call for Proposals Evropski razpisi
1. september 2014 Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Projekti civilne družbe Evropski razpisi
1. september 2014 Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep pobratenja mest Evropski razpisi
1. september 2014 Evropa za državljane: Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest Evropski razpisi
2. september 2014 Razpis za zbiranje predlogov 2013 – EAC/S11/13/ Erazmus + Evropski razpisi
2. september 2014 Erazmus+:Ključni ukrep 2, Krepitev zmogljivosti na področju mladih Evropski razpisi
5. september 2014 Javni razpis: P1B TIP 2014 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Nacionalni razpisi
10. september 2014 Razpis za zbiranje predlogov za skupnosti znanja in inovacij (SZI) za leto 2014 Evropski razpisi
10. september 2014 Razpis za zbiranje predlogov za skupnosti znanja in inovacij (SZI) za leto 2014 Nacionalni razpisi
12. september 2014 Civil Society Facility - Civic Initiative and Capacity Building: Albania Evropski razpisi
15. september 2014 Razpis programa LIFE 2014-2020 za zbiranje predlogov za leto 2014 - Action Grants Evropski razpisi
25. september 2014 Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020): Razpis za zbiranje predlogov za dodelitev finančnega prispevka za posebne ukrepe v obliki dotacij za projekte Evropski razpisi
25. september 2014 Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020): Razpis za zbiranje predlogov za dodelitev finančnega prispevka za delovanje nevladnih organov (dotacije za poslovanje) Evropski razpisi
26. september 2014 PROGRESS: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information - Call for Proposals VP/2014/007 Evropski razpisi
30. september 2014 Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2014 Občinski razpis
30. september 2014 avni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR) Nacionalni razpisi
30. november 2014 Občina Škofljica poziva društva, neprofitne in humanitarne organizacije, da vložijo vlogo za enkratno sofinanciranje programa v letu 2014 Občinski razpis
5. december 2014 Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2014 Nacionalni razpisi
15. december 2014 Javni razpis: P1B 2014 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Nacionalni razpisi
31. december 2014 Podpora projektom s področja umetnosti in kulture iz področja zahodnega Balkana Evropski razpisi
31. december 2014 Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta Nacionalni razpisi
1. marec 2015 Evropa za državljane: Sklop 1: Evropski spomin Evropski razpisi
Copyright © 2009, Društvo Geoss.