Aktualni razpisi za NVO

Rok prijave Ime razpisa Vrsta razpisa
do porabe sredstev Javni poziv za dodelitev sredstev iz proračunske postavke Stroški za pokroviteljstva in prireditve Občine Ivančna Gorica za leto Občinski razpis
Do porabe sredstev, zadnji rok je
1. julij 2014.
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. avgust 2014.
Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
8. oktober 2014.
Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014 Nacionalni razpisi
Do porabe sredstev, zadnji rok je
31. december 2014.
Javni razpis o sofinanciranju prireditev na Občinskem trgu v letu 2014 v občini Horjul Občinski razpis
21. april 2014 Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev s področja turizma iz proračuna Občine Lukovica za leto 2014 Občinski razpis
22. april 2014 Instrument for Stability: Support to in-country actors to prevent and respond to crisIs in fragile and conflict-affected situations - Nepal Evropski razpisi
24. april 2014 IPA: Reconciliation in the Western Balkans through the analysis of the recent past, reporting on transitional justice and advancement of investigative journalism Evropski razpisi
25. april 2014 za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti za leto 2014, ki jih bo Občina Lukovica sofinancirala iz občinskega proračuna Občinski razpis
25. april 2014 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2014, ki jih bo Občina Lukovica sofinancirala iz občinskega proračuna Občinski razpis
29. april 2014 Pilot Project »Analysis of reception, protection and integration policies for unaccompanied minors in the EU« Evropski razpisi
30. april 2014 Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2014 Občinski razpis
2. maj 2014 Support for social dialogue - Call for Proposals Evropski razpisi
9. maj 2014 Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov Nacionalni razpisi
15. maj 2014 Sodelovanje v visokošolskem izobraževanju in usposabljanju med EU in Avstralijo, Japonsko ter Republiko Korejo - Razpis za zbiranje predlogov 2013 za skupne projekte mobilnosti in projekte skupnih študijskih programov Evropski razpisi
19. maj 2014 IPA: Support to the social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, through more diversified community-based social services - Serbia Evropski razpisi
20. maj 2014 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2015–2017 Nacionalni razpisi
23. maj 2014 Supporting the Southern Neighbourhood Partnership cities in the implementation of Sustainable Urban Demonstration Projects Evropski razpisi
30. maj 2014 International Fund for promotion of culture - Call for Funding Requests Evropski razpisi
30. maj 2014 Razpis za male projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP Nacionalni razpisi
30. maj 2014 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2015–2016 Nacionalni razpisi
4. junij 2014 Information, consultation and participation of representatives of undertakings - Call for Proposals Evropski razpisi
5. junij 2014 Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014 Nacionalni razpisi
6. junij 2014 Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Support for the Development of Single Projects and Slate Funding - EAC/S30/2013 Evropski razpisi
6. junij 2014 Information and training measures for workers' organisations - Call for Proposals VP/2014/002 Evropski razpisi
13. junij 2014 Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: EAC/S24/2013 - Television Programming Evropski razpisi
26. junij 2014 Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/13/14 – V okviru programa Erasmus+ „Nacionalni organi za vajeništva“ Evropski razpisi
2. julij 2014 Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Distribution Selective Scheme - Support for the transnational distribution of European Films - EAC/S22/2013 Evropski razpisi
2. julij 2014 Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2014 Nacionalni razpisi
4. julij 2014 Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Support for Film Festivals - EAC/S32/2013 Evropski razpisi
2. september 2014 Razpis za zbiranje predlogov 2013 – EAC/S11/13/ Erazmus + Evropski razpisi
10. september 2014 Razpis za zbiranje predlogov za skupnosti znanja in inovacij (SZI) za leto 2014 Evropski razpisi
30. november 2014 Občina Škofljica poziva društva, neprofitne in humanitarne organizacije, da vložijo vlogo za enkratno sofinanciranje programa v letu 2014 Občinski razpis
31. december 2014 Podpora projektom s področja umetnosti in kulture iz področja zahodnega Balkana Evropski razpisi
Copyright © 2009, Društvo Geoss.