NGO small grants

Razpisovalec: U.S Embassy Slovenia

Predmet javnega razpisa: V novem razpisnem obdobju bo ameriška ambasada namenila posebno pozornost projektom, ki bodo obravnavali :

-  raznolikost  (pravice istospolnih, vpetost žensk v lokalno samoupravo, pravice manjšin, invalidov,...) 

-     spravo  (izobraževanje povezano z  2.svet. vojno, premagovanje delitev na razrede kot posledica 2.svetovne vojne, povojna sprava,...) 

-      regionalno sodelovanje 

-     ekonomski razvoj, inovacije, podjetništvo 

-      okolje in znanost

-    prostovoljstvo in družbena odgovornost podjetij  

Poleg zgoraj navedenih tem bodo podprte tudi aktivnosti , ki bodo spodbujale slovensko ameriško sodelovanje (raziskave, razprave,...)  na naslednjih področjih:

·   promocija podjetništva in ekonomskega razvoja 

·   vključenost mladih v civilno družbo 

·   promocija čezmejnega sodelovanja 

·  promocija družbene vključenosti in promocija družbene odgovornosti podjetij 

·   naslavljanje mednarodnih varnostnih zadev in protiterorističnega delovanja 

·  integracijo držav v jugovzhodni Evropi v evroatlantske institucije

·   promocija okoljskih in/ali zelenih iniciativ, obnovljivi viri energije, nova tehnologija 

·   naslavljanje ženske problematike ( nasilje, trgovina z ženskami, opolnomočenje žensk)

·  promocija odgovornih in neodvisnih medijev-tradicionalne in nove oblike 

·   promocija med etničnega dialoga in naslavljanje manjšinjske problematike

Potencialni prijavitelji: nevladne organizacije

Zneski in delež financiranja: Podpora za posamezen projekt lahko znaša od  $3,000 do $10,000.

Rok za oddajo prijav: 1. marec 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.