3. Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2014

Zavarovalnica Triglav razpisuje 3. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2014. Vloge lahko oddate do 18. septembra 2014 do 16.00 ure. 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja, okoljevarstva in zdravstva. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d. d. (www.triglav.eu, zavihek: družbena odgovornost, zavihek: sponzorstva).

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 17. oktobru 2014.

Za pomoč in informacije smo vam na voljo do 18. septembra 2014 do 12.00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si.

VIR: Zavarovalnica Triglav

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.