Objavljen poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2014-2018

Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Ajdovščina podeljujeta certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2014 – 2018. Certifikat Mladim prijazna občina se podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija na podlagi prijave na poziv prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik.

Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila.

Tretji certifikati Mladim prijazna občina za obdobje 2014 – 2018 bodo zaslužnim občinam podeljeni v skladu s pravili, objavljenimi na spletni strani www.mladi-in-obcina.si.

Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS Boruta Pahorja. Slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 2014 – 2018 bo predvidoma 25. 9. 2014.

Vse lokalne skupnosti, ki imajo področje mladine zgledno urejeno vabijo, da si natančno preberejo pravila in poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina na spletni strani www.mladi-in-obcina.si in se do 3. septembra 2014 prijavite na poziv za pridobitev certifikata.

Dodatne informacije dobite na Inštitutu za mladinsko politiko, kontaktna oseba Rozana Mužica, tel. št. 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@msa.si.

VIR: Mladinski svet Ajdovščina

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.