Za boljše pogoje delovanja NVO v Grosupljem

Občino Grosuplje pozvali, da v čim krajšem času izda odločbe o izidih razpisov, saj negotovost glede uspeha na javnem razpisu povzroča društvom in njihovim zvezam znatne težave pri delovanju, še bolj pa so prizadeti občani, katerim so programi društev v prvi vrsti namenjeni, a se zaradi zamude še sploh niso mogli začeti.

Slaba praksa Občine Grosuplje spravlja društva v slabo voljo, zato smo na Stičišču NVO osrednje Slovenije na občino naslovili pobudo, da v čim krajšem času izdajo odločbe o izidih razpisov, glede katerih je občina že v precejšnji zamudi ter da v prihodnje najkasneje v enem mesecu od prejema popolne vloge na javni razpis odloči in o tem prijavitelje tudi obvesti.

Prav tako smo predlagali, da v prihodnje javne razpise za sofinanciranje programov in projektov NVO razpiše v zadnjem mesecu tekočega leta za naslednje leto ali takoj po sprejemu proračuna občine ter tako omogoči, da se programi in projekti, ki so v interesu njihovih občank in občanov izvajajo nemoteno skozi celo leto.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.