Postopek izbora predstavnika NVO v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri MOL

CNVOS razpisuje postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij v Komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva pri Mestni občini Ljubljana. Imenovanje predstavnika je potrebno za zagotovitev nemotenega dela te komisije, saj je eden od dosedanjih predstavnikov prenehal opravljati to funkcijo.

Omenjena komisija obravnava pritožbe zoper delo občinskega redarstva in lahko obravnava tudi druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih občinskega redarstva, kadar oceni, da je to potrebno (četrti odst. 17. člena Zakona o občinskem redarstvu – ZORed).

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

16. 6. 2014 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
30. 6. 2014 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
1. 7. 2014 ob 10:00- seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav (objava seznama upravičencev in kandidatov)
2. 7. 2014 - rok za dopolnitev prijav
3. 7. 2014 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
3. 7. 2014 ob 10:00– javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem.
3. 7. 2014 - začetek volitev (pogojno)
7. 7. 2014 - zaključek volitev (pogojno)
8. 7. 2014 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Več na spletni strani CNVOS-a.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.