Poziv NVO, ki delujejo v občini Grosuplje, k razpravi

Na podlagi izkušenj NVO iz občine Grosuplje, s katerimi se srečujejo pri prijavah na javne razpise za sofinanciranje projektov in programov NVO smo oblikovali predloga za izboljšanje pogojev pri rokih za objavljanje razpisov in izdajanju odločb o prijavah na javne razpise v občini Grosuplje. Zato pozivamo nevladne organizacije iz občine Grosuplje, da izrazijo svoje mnenje glede predlaganega in s svojimi komentarji dopolnijo, dodajo in izboljšajo osnutek pobude ali le izrazijo strinjanje s predlagano pobudo. Poglejte predloga in oddajte komentar na tej povezavi

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.