120 ukrepov za poenostavitev pravil EU za financiranje

 Evropska komisija je objavila 120 ukrepov za poenostavitev pravil EU za financiranje evropskih podjetij, mest, regij, znanstvenikov in nevladnih organizacij.

Evropska unija je že s sprejetjem večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 in sektorskih programov financiranja močno poenostavila dostop do sredstev EU, vendar morajo institucije EU in države članice za nadaljnjo poenostavitev sprejeti nujne izvedbene in tehnične ukrepe. Med dobre primere poenostavitev spadajo na primer poenostavljen postopek za povračilo na področju raziskav, krajši rok za plačila upravičencem v kohezijski politiki (90 dni), elektronski sistem za sporočanje podatkov upravičencev na področju kohezije ter skrajšanje obdobja shranjevanja dokumentov, povezanih s financiranjem projektov EU, na tri leta.

Evropska komisija je poenostavitev financiranja predlagala konec junija 2011 ter se zavezala, da bo zakonodajne spremembe spremljala z rednim pregledovanjem stanja in dosežkov.

Več informacij je dostopnih spletni strani Evropske komisije na tej povezavi.

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.