Čas je za oddajo zaključnih poročil za nevladne organizacije

Vsako leto, se v mesecu februarju oz. marcu pripravljajo zaključna poročila za preteklo poslovno leto. Društva so zavezana k oddaji letnih poročil na poenotenih obrazcih do konca marca in sicer preko spletne aplikacije AJPES. Nepridobitne organizacije zasebnega prava, kamor sodijo zasebni zavodi in ustanove, pa morajo letno poročilo oddati do konca februarja.  

Poleg oddaje bilance stanja in izkaza poslovnega izida pa morajo vse pravne osebe, torej tudi društva, zasebni zavodi in ustanove pripraviti in oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb. Kljub temu, da so nevladne organizacije zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti oproščeni plačila davka, morajo v vsakem primeru obračunati in plačati davek od pridobitne dejavnosti. Rok za oddajo obračuna davka je 31.3.2014, oddati pa je potrebno preko sistema e-davki.

Več informacij o pripravi in oddaji letni poročil najdete na naši spletni strani na povezavi:Za pomoč pri pripravi in oddaji poročil smo vam na voljo v informacijski pisarni Stičišča NVO osrednje Slovenije na Ponoviški c. 12 v Litiji, po e-pošti na naslovu tjasa.bajc@consulta.si ali na telefonski številki 040 786 939. 
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.