Obvestilo za humanitarne organizacije o informativnih izračunih davka na nepremičnine

Februarja bodo vsi lastniki nepremičnin od GURS-a prejeli informativni izračun davka na nepremičnine. Pri informativnem izračunu ne bodo upoštevane niti morebitne olajšave (za invalide in prejemnike denarne socialne pomoči) niti oprostitve (za humanitarne organizacije, veleposlaništva, javno dobro itd.), saj GURS s temi podatki ne razpolaga.  

Zakon o davku na nepremičnine je zato določil, da bodo olajšave in oprostitve upoštevane šele pri končnih odločbah, ki jih bo spomladi izdala davčna uprava. Pri tem humanitarne organizacije same ne rabijo narediti ničesar, saj bo davčna uprava podatke o tem, katere organizacije so humanitarne, pridobila sama po uradni dolžnosti; in sicer s vpogledom v razvid humanitarnih organizacij, ki ga vodita Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za zdravje.

V praksi to pomeni, da bodo humanitarne organizacije februarja sicer prejele obvestilo GURS-a, na katerem bo zapisano, da davek na njihovo nepremičnino informativno znaša x evrov, vendar je to obvestilo brezpredmetno. Nanj se ni potrebno pritožiti niti kako drugače urgirati niti pri GURS-u niti DURS-u, saj bosta njihov status humanitarne organizacije in s tem oprostitev davka avtomatsko upoštevana, ko bo DURS izdajal končne odločbe o davku.

V kolikor pa bi prišlo do napake pri izdaji končne odločbe, kar sicer ni posebej verjetno, pa bo humanitarna organizacija oprostitev uveljavila s pritožbo na odločbo, podobno torej kot pri vseh ostalih davčnih postopkih. 

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.