Informacija o sofinanciranju programov socialnega varstva v letu 2014

Sofinanciranje programov socialnega varstva, ki so vključeni v večletno sofinanciranje, bo v letu 2014 urejeno podobno kot v preteklem letu. O podpisu pogodb bodo izvajalci obveščeni takoj po novem letu, predvidoma bo podpisovanje pogodb v drugem tednu januarja 2014.  

Javni razpis za programe socialnega varstva v letu 2014 bo predvidoma objavljen sredi januarja, in sicer bo v sklopu večletnega sofinanciranja prednostno zagotovljeno sofinanciranje verificiranim programom, ki so že bili sofinanicrani kot večletni programi. Za programe, ki ne izpolnjujejo pogojev za večletno sofinanciranje, se pa že izvajajo in je njihovo delovanje pomembno za uporabnike ter ohranitev mreže, bo dana možnost prijave na javni razpis v okviru enoletnega sofinanciranja (B programi). Prijavitelji bodo morali ob prijavi svoje delovanje izkazati z verifikacijsko listino oziroma pozitivnim mnenjem Socialne zbornice Slovenije.

Drugim programom bo dana možnost sofinanciranja v okviru nove evropske finančne perspektive predvidoma v drugi polovici leta 2014.

VIR: MDDSZ
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.